Home

* Materiaal- en/of techniekkosten
Bij prestaties met een sterretje worden materiaal en/of techniekkosten afzonderlijk in rekening gebracht.
Vanaf 2013 zijn de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
Een overzicht van de tarieven kunt u vinden op de volgende website, NZA